Opvoedingsondersteuning:

een helpende hand om het weer fijn te hebben met je kind

Opvoeden is een verantwoordelijke taak. Het grootbrengen van je kind kan zwaar op je schouders drukken. Zeker als je zoon of dochter niet lekker in zijn vel zit. Of als jullie het samen niet meer gezellig hebben.

Heb je hulp nodig bij het opvoeden? Je kunt bij Impulz terecht voor opvoedadvies. De ouderbegeleiding kan jou en je kind weer op het goede spoor brengen.

Wat is opvoedingsondersteuning?

Opvoedingsondersteuning is alle professionele ondersteuning voor het grootbrengen van je kind. Het is voorlichting, advies en hulp aan ouders en opvoeders bij opvoedingsvragen en -problemen.

Ik ben orthopedagoog en kinderpsycholoog. Naast gesprekken met en behandeling van je kind kun je bij Impulz terecht voor ouderbegeleiding en opvoedgesprekken.

Wanneer weet je of je het nodig hebt?

Sommige opvoedproblemen liggen op het bordje van élke ouder. Je lost ze op of ze verdwijnen vanzelf. Je kind groeit eroverheen of je krijgt een goede opvoedtip van een andere ouder.

Soms is er meer aan de hand. Dan schakel je professionele hulp in. Bijvoorbeeld

  • als je je problemen niet kunt bespreken met een andere ouder. Je probleem is te zwaar, je schaamt je of je hebt niemand om mee te praten.
  • als je gezinssituatie zo is veranderd dat opvoeden niet meer vanzelf gaat. Een overlijden, een scheiding, een nieuwe baby, een nieuwe partner: het zorgt voor moeilijkheden.
  • als je twijfelt over je manier van opvoeden of als je partner totaal anders denkt over de opvoeding. Je weet niet hoe je moet omgaan met de verschillen.
  • als je met je gezin in een negatieve spiraal zit die je niet kunt doorbreken. Iedereen gaat gebukt onder de slechte sfeer.
  • als je kind een beperking heeft en als jij handvatten mist om ermee om te gaan. Denk aan een verstandelijke beperking, autisme, ADD, ADHD.
  • als je kind sociaal-emotionele problemen heeft die jij wilt leren begeleiden: faalangst, somberheid, agressie.

Herken je een van de punten uit het rijtje? Dan is het raadzaam om je huisarts of je kinderarts te vragen of opvoedingsondersteuning iets voor je is.

“Maar ik vind het niks als iemand zich met de opvoeding bemoeit”

Die reactie snap ik heel goed. Veel ouders hebben het idee dat De Psycholoog ze komt vertellen wat er fout gaat, wat er anders moet en wie de grootste schuld heeft aan de situatie.

Maar het werkt heel anders.

Je kunt opvoeden vergelijken met vliegeren. Soms moet je de touwtjes laten vieren, soms moet je er wat harder aan trekken. Het is een spel met de wind en met elkaar.

Staat de vlieger hoog aan de lucht? Dan hoef je bijna geen moeite te doen.
Wil je je vlieger de lucht in gooien? Dat gaat niet.
Samen vliegeren met één vlieger? Heel gezellig – mits je goed overlegt.

Ik leer je vliegeren. Je leert reageren op tegenslagen, je leert loslaten en je leert samenwerken. En jij hebt de touwtjes altijd in handen. Ik sta naast je en geef aanwijzingen.

Eigen kracht, eigen veerkracht,
eigen vermogen

Jij weet wat het grootste probleem is en waar je het eerst hulp bij nodig hebt.

Ik zorg voor de diagnostiek en het uitpuzzelen. Wat is er aan de hand?
In welke situaties? Op welke momenten gaat het wél goed?
Kunnen we die momenten uitbouwen?

We werken doelgericht toe naar het moment dat je het zelf weer kunt.
Want dat moment bestaat. Echt waar.

Meer weten? Afspraak maken?

Je huisarts of je kinderarts regelt de verwijzing. Ook de gemeente kan voor een verwijzing zorgen.

De gemeente waar je woont betaalt de kosten voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Psychologisch Adviesbureau Impulz heeft een contract met alle 8 Achterhoekse gemeenten.

Meer informatie staat op de pagina met vergoedingen.

Aanmelden voor een intake? Neem contact op per mail of telefoon.