Ketenaanpak overgewicht jeugd

De ketenaanpak overgewicht jeugd in de gemeente Oude IJsselstreek richt zich op kinderen van 0-12 jaar met (dreigend) overgewicht en obesitas. Doel is het bieden van optimale begeleiding en afstemming van ketenpartners, waardoor kinderen geholpen worden bij het terugbrengen van overgewicht naar een gezond gewicht. Kinderen worden op een adequate wijze gesignaleerd en worden waar nodig samen met hun ouders doorverwezen naar het juiste zorg- en beweegaanbod.

Impulz is een van de ketenpartners en richt zich op het in beeld brengen van het persoonlijk functioneren van het kind, in het bijzonder het zelfbeeld en gedrag, en daarnaast het in beeld brengen van het pedagogisch inzicht en handelen van de ouders. De begeleiding kan zich richten op het herstellen van het zelfbeeld en het versterken van gewenst gedrag bij het kind en begeleiding en advisering van ouders.