EMDR bij SOLK

EMDR bij SOLK, depressie en woede, wrok en wraak

De afgelopen tijd volgde ik een drietal studiedagen over de inzet van EMDR als aanvullende behandelmethode bij SOLK, depressie en woede, wrok en wraak.

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.
Na een schokkende gebeurtenis kun je deze verwerken of vastlopen in de verwerking. Je blijft dan klachten houden. EMDR helpt je om de gebeurtenis te verwerken en de daarmee verband houdende klachten te verminderen of weg te nemen.

 

EMDR bij SOLK

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn lichamelijke klachten die niet – of niet volledig – verklaard worden door een bekende somatische ziekte. Traumatische ervaringen en de daaruit volgende posttraumatische stress reacties kunnen een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van SOLK.
EMDR als behandeling van SOLK wordt voornamelijk ingezet als onverwerkte traumatische herinneringen de lichamelijke klachten in stand houden.
Tijdens deze studiedag leerde ik specifieke aandachtspunten in de toepassing van EMDR bij deze doelgroep.

 

EMDR bij depressie

In 2019 kwam het langverwachte artikel van Carlijn de Roos, Corine Paauw en anderen uit over de behandeling van depressie bij adolescenten. De eerste uitkomststudie die de effectiviteit van EMDR-therapie onderzocht bij adolescenten met een depressie laat een opvallende afname zien van depressieve symptomen, posttraumatische stress, angst, somatische klachten en algemeen sociaal-emotioneel functioneren.
Tijdens deze studiedag leerde ik het gebruik van aanvullende EMDR technieken in de toepassing van EMDR bij depressie.


EMDR bij woede, wrok en wraak

Er zijn veel vormen van effectieve behandeling van symptomen ten gevolge van trauma’s, zoals angst, schrikachtigheid, flashbacks en nachtmerries. Soms komen in de therapie ook meer naar buiten gerichte symptomen naar voren, zoals verhoogde prikkelbaarheid, woede-aanvallen en/of voortdurende wraak-gedachten (woede-ruminatie).
Tijdens deze studiedag is een nieuw EMDR-protocol gepresenteerd dat juist bij deze symptomen een veelbelovende behandeling is.

 

Aanmelden
Voor deelname aan dit behandelprogramma heb je een verwijzing van je huisarts nodig. Heb je deze en wil je een afspraak maken voor een intake? Neem dan contact met mij op.