Kinderpsycholoog in Silvolde

(dichtbij Doetinchem)

Ieder kind huilt af en toe. Elk kind is wel eens boos, teruggetrokken of opstandig. Maar wat doe je als het gedrag van je kind problematisch is, in het gezin of op school? En wat doe als je kind steeds ongelukkiger wordt – en jij steeds bezorgder?

Dan is het tijd om hulp te vragen. Impulz begeleidt kinderen én hun opvoeders naar een fijner leven samen.

Wat doe ik als kinderpsycholoog?

Een kinderpsycholoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Ik kijk niet alleen naar jouw kind, maar ook naar de interactie met de directe omgeving: ouders, broers, zussen en andere belangrijke personen. Soms observeer ik je zoon of dochter op school.

Ik bestudeer het gedrag, het denken en de beleving van je kind. Ik zoek uit waarom het niet lekker loopt bij jullie en je krijgt ideeën aangereikt om de moeilijke situatie te veranderen. Ik help met advies, behandeling en onderzoek, zoals bijvoorbeeld een persoonlijkheidsonderzoek of spelobservatie.

Jouw kind bezoekt mijn praktijk voor hulp. Ik ben zijn ‘praatdokter’, behandelaar en jullie adviseur.

Wanneer ga je met je kind naar de psycholoog?

Het is een gevoelskwestie. Het ligt aan de balans tussen draagkracht en draaglast. Sommige problemen horen bij de leeftijd en gaan vanzelf weer over. En niet elk probleem vergt psychologische hulp.

In het algemeen heb je baat bij een kinderpsycholoog:

 • als je je zorgen maakt over je kind en als je zorgen niet verdwijnen
 • als je kind zichzelf, jou of het gezin uit balans brengt met zijn gedrag
 • als de problemen niet over gaan
 • als je kind moeite heeft met gewone zaken, zoals naar school gaan, eten, spelen, slapen
 • als anderen zich zorgen maken over je kind, zoals de huisarts, de leerkracht, je familie
 • als je kind zelf vraagt om hulp of extra begeleiding
 • als je kind zijn problemen niet met jou wil bespreken
 • als je alles al hebt geprobeerd en ten einde raad bent

Herken je een of meer van deze situaties? Dan is het raadzaam om je huisarts te vragen naar een verwijzing. Loop niet te lang rond met je probleem. Jij en je kind zijn allebei gebaat bij professionele hulp en een luisterend oor.

Bij welke problemen kan ik helpen?

Je kunt bij mij terecht voor diverse problemen. De lijst hieronder is niet uitputtend, maar geeft een goed beeld van de kwesties die ik dagelijks tegenkom.

Emotionele klachten

 • onzekerheid
 • slaapproblemen
 • gebrek aan levenslust
 • angst en paniek
 • somberheid
 • faalangst

Gedragsmatige problemen

 • boosheid
 • agressie
 • impulsiviteit
 • grensoverschrijdend gedrag

Lichaamsgebonden klachten

 • onduidelijke lichamelijke problemen (buikpijn, hoofdpijn)
 • een verstoord eetpatroon
 • gebrek aan eetlust

Sociale problemen

 • sociale angst
 • eenzaamheid
 • de clown uithangen
 • problemen met leeftijdgenoten (pesten, gepest worden, uitsluiting)

Trauma’s en verlieservaringen

 • echtscheidingsproblematiek
 • rouwverwerking
 • nare of schokkende gebeurtenissen

Stoornissen en leerproblemen

 • problemen met leren, onthouden en reproduceren
 • omgaan met autisme, ADHD, ADD
 • problemen door NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

We kijken naar het belangrijkste probleem. Waar kunnen jullie niet meer omheen leven met z’n allen? Daar gaan we mee aan het werk. Jullie zijn het best geholpen met de aanpak van de meest brandende vragen.

Sommige problemen zijn niet op te lossen. Dan leer je in het begeleidingstraject hoe je het best met de situatie om kunt gaan.

Je wordt betrokken bij de behandeling

Ik ben psycholoog voor het kind én voor de opvoeder. Daarom volg je bij mij een DUO-traject: een traject voor ouders en kind.

 • Je zoon of dochter komt naar mijn praktijk.
 • We evalueren na 5 gesprekken: hoe gaat het, wat is er veranderd, wat kan nog beter?
 • We bepalen hoe we verder gaan en we tackelen eventuele problemen met z’n allen.

De opvoedingsondersteuning helpt je om thuis de goede lijn door te zetten.

We houden de lijnen kort en we dragen allemaal bij aan de oplossing. Vergelijk het met een zware tafel: die verplaats je makkelijker met zijn vieren dan in je eentje.

“Een psycholoog voor mijn kind?
Ben ik een slechte ouder?”

Veel ouders worstelen met die vraag.

We zijn in Nederland nog niet zo vertrouwd met psychologische ondersteuning. We kennen geen schaamte op TV en op social media, maar wanneer onze kinderen ongelukkig zijn, is de schaamte groot en hebben ouders het gevoel dat ze falen.

Maar het ligt niet aan jou en je hebt geen schuld.

Een chirurg behandelt een gebroken been. Een kinderpsycholoog behandelt de moeiten van het hoofd en het hart. Veel kinderen hebben moeite om hun plek te vinden in het leven. Je bent een goede opvoeder als je je realiseert dat een pleister en een knuffel soms niet toereikend zijn. Net zoals bij een gebroken been.

Aanmelden, verwijzing, vergoeding

De huisarts of de kinderarts regelt de verwijzing, en ook de gemeente kan voor een verwijzing zorgen.

De gemeente waar je woont betaalt de kosten voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Psychologisch Adviesbureau Impulz heeft een contract met alle 8 Achterhoekse gemeenten.

Meer informatie staat op de pagina met vergoedingen.

Aanmelden voor een intake? Neem contact op per mail of telefoon.