Coronavirus

In verband met de aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus volgt Psychologisch Adviesbureau Impulz de richtlijnen van het RIVM om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Lees meer

EMDR bij SOLK

EMDR bij SOLK, depressie en woede, wrok en wraak

De afgelopen tijd volgde ik een drietal studiedagen over de inzet van EMDR als aanvullende behandelmethode bij SOLK, depressie en woede, wrok en wraak. Lees meer

Impulz start samenwerking bij chronische vermoeidheid

cvs doetinchem oude ijsselstreek

Impulz is een samenwerking aangegaan om mensen met het chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS) in de regio Oude IJsselstreek-Doetinchem zo goed mogelijk te helpen.
Het samenwerkingsverband bestaat uit psychosomatisch fysiotherapeut Monique van De Praktijk, Petra van Praktijk voor ergotherapie Ten Boom en Nicole van Impulz als psycholoog.

Lees meer

Impulz is aangesloten bij SEP3

Het SEP3 netwerk (Samenwerking Eerstelijns Psychosociale en Psychosomatische Problematiek) is werkzaam in de regio Doetinchem / Oude IJsselstreek. Het netwerk is een samenwerkingsverband van verschillende disciplines in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (waaronder POH-GGZ, GGZ-preventiefunctionaris, psychosomatisch fysiotherapeut / oefentherapeut, ergotherapeut, GZ-psychologen (jeugd/volwassenen), psychotherapeut en psychiater.

In het netwerk wordt samen gewerkt ten behoeve van mensen met psychische en psychosomatische klachten en wordt geprobeerd om het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vraag van de cliënt. Hierbij kan gedacht worden aan het snel kunnen bieden van de meest passende behandeling of combinaties van behandelingen bijvoorbeeld op het gebied van SOLK (Somatisch Onbegrepen Lichamelijke Klachten) en chronische pijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise en wordt er gewerkt vanuit landelijke richtlijnen en standaarden.

Ketenaanpak overgewicht jeugd

De ketenaanpak overgewicht jeugd in de gemeente Oude IJsselstreek richt zich op kinderen van 0-12 jaar met (dreigend) overgewicht en obesitas. Doel is het bieden van optimale begeleiding en afstemming van ketenpartners, waardoor kinderen geholpen worden bij het terugbrengen van overgewicht naar een gezond gewicht. Kinderen worden op een adequate wijze gesignaleerd en worden waar nodig samen met hun ouders doorverwezen naar het juiste zorg- en beweegaanbod.

Impulz is een van de ketenpartners en richt zich op het in beeld brengen van het persoonlijk functioneren van het kind, in het bijzonder het zelfbeeld en gedrag, en daarnaast het in beeld brengen van het pedagogisch inzicht en handelen van de ouders. De begeleiding kan zich richten op het herstellen van het zelfbeeld en het versterken van gewenst gedrag bij het kind en begeleiding en advisering van ouders.

Impulz is aangesloten bij Jeugd-App

Jeugd-App is een intensief samenwerkingsverband tussen tien kleinschalige vrijgevestigde jeugd GGZ praktijken in de Achterhoek, waarin het belang van het kind en het gezin centraal staat. Kinderen met psychische problemen en hun gezinnen worden door efficiënte hulp snel en adequaat geholpen middels diagnostiek, behandeling en/of begeleiding. Er bestaan korte verantwoorde lijnen naar elkaar toe zodat waar nodig direct naar de juiste vorm of zorgzwaarte van hulpverlening en organisatie/hulpverlener toegeleid kan worden. Jeugd-App staat voor kwaliteit, deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid, laagdrempeligheid en flexibiliteit.

Voor meer informatie: www.jeugd-app.nl

Impulz is verhuisd

Vanaf april 2015 is Psychologisch Adviesbureau Impulz verhuisd naar haar oude locatie aan de Terborgseweg 24 in Silvolde. Onze contactinformatie en het nieuwe adres is te vinden op onze contactpagina, en op de kaart hieronder.