Tarieven

Jeugdzorg in 2018

Op 1 januari 2015 heeft de transitie van de jeugdzorg (tot 18 jaar) naar de gemeenten plaats gevonden. Ook in 2018 worden de kosten, voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar, door de gemeente waar u woont betaald. Psychologisch Adviesbureau Impulz heeft met alle acht Achterhoekse gemeenten een contract afgesloten. De huisarts/kinderarts behoudt een rechtstreekse verwijslijn. De gemeenten kunnen ook zelf voor een verwijzing/beschikking zorgen, los van de huisarts.

Tarieven voor (jong) volwassenen (vanaf 18 jaar) in 2018

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op volledige vergoeding van psychologische hulp vanuit de Generalistische Basis GGZ minus het verplicht eigen risico (€385,-). De kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Uw zorgverzekeraar verrekend het eigen risico met u zelf.

Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek wordt ingeschat wat voor soort behandeling nodig is en hoe kort of lang deze behandeling kan duren. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, diagnostiek, e-mailconsulten, telefonische consulten en E-health. Ook de indirecte tijd die besteed wordt aan de behandeling van uw kind/jongere en uzelf valt hieronder (denkt u hierbij aan overleg met huisartsen of scholen en verslaglegging).

Houdt u er rekening mee dat behandeling van bepaalde problemen zoals werkproblemen, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen, maar ook intelligentieonderzoeken niet onder de verzekerde zorg vallen.