Onderzoek

Na het intakegesprek kan het vervolgtraject bestaan uit onderzoek. Hierbij kunt u denken aan:

 • Onderzoeksgesprekken met ouders/verzorgers of volwassenen bijvoorbeeld om meer informatie te krijgen over de ontwikkeling en het huidig functioneren van het kind/de jongere of de volwassene zelf.
 • Gesprekken met de jongere of (jong)volwassene om meer zicht te krijgen op de klachten.
 • Observatie in de thuissituatie of op school.
 • Psychodiagnostisch onderzoek. Deze kan bestaan uit:
  • Intelligentieonderzoek. Dit zegt iets over de cognitieve capaciteiten en over de talige en niet-talige mogelijkheden.
  • Neuropsychologisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de aandacht en concentratiemogelijkheden, de geheugenfuncties, vaardigheden om te plannen en de ooghand coördinatie.
  • Persoonlijkheidsonderzoek. Dit onderzoek gaat na hoe iemand zichzelf en zijn of haar omgeving beleeft. Tevens geeft het informatie over stemming, (faal)angst, welbevinden o.a. op school/werk, sociale omgang en gedrag.
  • Gezinsonderzoek. Dit onderzoek zegt iets over de gezinsbeleving van het kind/de jongere, de onderlinge communicatie en interactiepatronen.
  • Beroeps- en loopbaankeuze onderzoek en onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving

In geval van vraagstellingen op didactisch gebied zoals dyslexie, kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van een collega-praktijk.

De gegevens uit het onderzoek worden weergegeven in een verslag. Dit wordt met de ouders/verzorgers of de volwassene zelf besproken. Afhankelijk van de leeftijd is de jongere hier ook bij aanwezig. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wordt een behandeling/begeleiding bij het adviesbureau voorgesteld of vindt er – in overleg – een verwijzing plaats naar een andere deskundige of instelling.