Leren met dieren

Leren met dieren is een vorm van therapie waarbij een hond wordt in gezet als co-trainer en als gids voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Door het inzetten van een hond wordt de relatie tussen eigen gedrag en de weerspiegeling hiervan op het gedrag van de hond inzichtelijk gemaakt. In contact met een hond kunnen eigen mogelijkheden worden (her)ontdekt en vaardigheden worden aangeleerd om op een positieve constructieve manier problemen te overwinnen. Dit kan vervolgens worden uitgebreid naar dagelijkse situaties in contact met andere mensen.

De hond die wordt ingezet is getest op veiligheid en betrouwbaarheid en is getraind om de taak als psychosociale hulphond goed uit te voeren.
De hulpverlener die met het kind/jongere/(jong)volwassene en de hond werkt is tevens geschoold in het omgaan met honden en in de omgang tussen honden en mensen. Indien gewenst kan de hulpverlener gebruik maken van ondersteuning door een hondengedragstherapeut.

Wat doen honden?

Interacties met dieren en zeker tussen honden en mensen worden als bevestigend, niet-veroordelend en toegankelijk ervaren. Honden verhogen zelfvertrouwen door opdrachten uit te voeren en verminderen angst, geremdheid en boosheid met vrolijk, grappig en speels gedrag. Tevens zijn honden expert in het observeren van lichaamstaal, zodat houding en uitstraling direct voelbaar zijn.

Hulpaanbod

Er wordt gewerkt vanuit gedragstherapeutische principes waardoor er meer zelfvertrouwen en zelfcontrole ontstaat naast een verbetering in het afstemmen op een ander.
Binnen de therapie kunnen onder andere de volgende problemen aan de orde komen:

 • Onvoldoende zelfvertrouwen en weerbaarheid
 • Moeite in het omgaan met grenzen
 • Je geremd en angstig voelen
 • Problemen in het contact leggen met anderen
 • Moeite hebben met het zien en begrijpen van lichaamstaal.

Er wordt gewerkt vanuit een kortdurende, oplossingsgerichte benadering waarin doelgericht wordt gewerkt aan veranderingen, oplossingen en aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit kan in een individueel begeleidingstraject of in de vorm van een groepstraining.

Doelen

Voorbeelden van doelen die gesteld kunnen worden zijn:

 • Opbouw van zelfvertrouwen door het omgaan met een hond.
 • Een hond nodigt uit tot communiceren waardoor het makkelijker wordt om te communiceren.
 • Nieuw sociaal gedrag aanleren en op een niet bedreigende manier nieuw gedrag oefenen.
 • Expressief zijn in lichaamstaal (jezelf durven laten zien).
 • Effectief zijn in lichaamstaal (sociaal acceptabel gedrag levert succes op).
 • Leren om beslissingen te nemen en keuzes uit te voeren.