Hulpaanbod voor volwassenen

Na het intakegesprek en/of de onderzoeksfase kan het vervolgtraject bestaan uit behandeling/begeleiding. Afhankelijk van de klachten kunt u denken aan:

 • Vraagverheldering, diagnostiek en aanvullend onderzoek
 • Second opinion
 • Individuele begeleiding
 • Contextuele hulpverlening
 • Klachtgerichte behandeling
 • Kortdurende oplossingsgerichte behandeling
 • Motiverende gesprekvoering
 • Supervisie
 • Coaching
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, traumabehandeling)

Voorbeelden van klachten waar het adviesbureau Impulz zich op richt zijn:

 • sociaal-emotionele problemen
 • angst- en depressieve klachten
 • werkgerelateerde problemen
 • gedragsproblemen
 • onbegrepen lichamelijke klachten
 • problemen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen/trauma’s
 • problemen in relatie met anderen
 • problemen samenhangend met de leeftijdsfase

DIS

Het landelijk DBC-Informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert alle gegevens over afgesloten DBC-trajecten onder meer in de Basis GGZ over personen van 18 jaar en ouder. Dit zijn gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over de geleverde en gedeclareerd zorg. Deze gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd naar het DIS gestuurd via de privacy- en verzendmodule (pvm). Het DIS zorgt voor een veilig beheer van de gegevens en voor de wettelijke data-uitleveringen aan publieke afnemers. DIS is ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Indien u bezwaar heeft tegen het aanleveren van deze informatie aan het DIS dient u een privacy verklaring te ondertekenen.