Groepstrainingen

Op dit moment bieden we verschillende groepstrainingen aan.

Sociale vaardigheidstraining

Deze training is bedoeld voor kinderen/jongeren die moeite hebben met het leggen en onderhouden van contacten met leeftijdgenoten, gepest worden of vaak ruzie krijgen. Je leert vaardigheden om makkelijker om te gaan met anderen en jezelf meer te waarderen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met behulp van spelletjes, rollenspelen en andere opdrachten met als doel het aanleren van vaardigheden zoals: complimenten geven en ontvangen, nee zeggen, samenwerken en omgaan met pesten en kritiek.

Gespecialiseerde sociale vaardigheidstraining voor kinderen met ASS

Binnen deze training wordt er naast de accenten vanuit de sociale vaardigheidstraining, specifieke aandacht besteed aan de onderdelen die deze kinderen moeilijk vinden zoals: herkennen van en omgaan met gevoelens, nonverbale en verbale communicatieregels, invoegen in een groep en flexibel denken.

De groep bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur met ca. 4-6 kinderen in de leeftijd van 7-8 t/m12 jaar. De ouders van de kinderen komen eenmaal bij elkaar waarbij er ingegaan wordt op de training en ervaringen onderling uitgewisseld kunnen worden.

Vriendenprogramma gericht op preventie en behandeling van angst

Dit programma helpt kinderen/jongeren bij het ontwikkelen van vaardigheden om op een effectieve manier situaties die moeilijk zijn en/of angst oproepen aan te pakken. Tevens richt het programma zich op het versterken van de emotionele veerkracht en bouwt het probleemoplossende vaardigheden op. Het zelfvertrouwen in het omgaan met situaties die moeilijk zijn of angst oproepen wordt gestimuleerd.

Beide bovenstaande groepen bestaan uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur met ca. 4-6 kinderen/jongeren in de leeftijd van 7-8 t/m12 jaar of 13 t/m 16 jaar. De ouders van de kinderen/jongeren komen eenmaal bij elkaar waarbij er ingegaan wordt op de training en ervaringen onderling uitgewisseld kunnen worden.

Training voor jongeren met een negatief zelfbeeld en/of weinig zelfvertrouwen

Deze training is bedoeld voor jongeren die een negatief zelfbeeld hebben, waarbij de relatie wordt gelegd tussen hun gedachten, gevoelens en hun gedrag. Er wordt onder meer geoefend om de niet helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten, je bewust te worden van je houding, leren grenzen aan te geven en vanuit meer zelfvertrouwen ook je gedrag leren te veranderen.

De groep bestaat uit 8 bijeenkomsten die eens per twee weken gedurende twee uur plaatsvinden met ca. 6-10 jongeren in de leeftijd tussen 16 en (begin) 20 jaar.