Deskundigheidsbevordering

Dit heeft als doel om kennis en inzicht over te brengen over o.a.:

  • Angst en stemmingsstoornissen
  • Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag
  • Schoolfobie en schoolweigering, pestproblematiek
  • Eetstoornissen
  • Gedragsproblematiek (Oppositioneel Opstandig Gedrag, ADHD)
  • KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen)
  • Gezinsproblematiek
  • Autisme Spectrum Stoornissen

Hierbij brengen we kennis over een specifieke stoornis en maken daarbij gebruik van onze opleiding, ervaring en recente literatuur. De deskundigheidsbevordering wordt ondersteund door powerpointpresentaties, readers en interactieve gesprekken. Het is gebleken dat deskundigheidsbevordering het meest effectief is als deze gecombineerd wordt met consultatie, supervisie en/of coaching.