Behandeling en begeleiding

Na het intakegesprek en/of de onderzoeksfase kan het vervolgtraject bestaan uit behandeling/begeleiding. Deze behandeling/begeleiding kan gecombineerd met E-health behandeling plaats vinden.
Afhankelijk van de klachten kunt u denken aan:

         • Individuele begeleiding of coachende ondersteuning
         • Klachtgerichte behandeling
         • Cognitieve gedragstherapie
         • Ouderbegeleiding
         • Psycho-educatie
         • Groepstraining, zoals sociale vaardigheidstraining
         • Gezinsgesprekken
            Voorbeelden van klachten waar het adviesbureau zich op richt zijn:
                 • Sociaal-emotionele problemen
                 • Ontwikkelingsstoornissen als Autisme Spectrum Stoornissen en AD(H)D
                 • Angst- en depressieve klachten
                 • Gedragsproblemen
                 • Problemen met leeftijdgenoten
                 • Onbegrepen lichamelijke klachten
                 • Problemen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen/trauma’s
                 • Problemen als gevolg van niet aangeboren hersenletsel (NAH)
                 • Problemen in relatie met ouders/verzorgers en/of broers/zussen
                 • Opvoedingsproblemen
                 • Problemen samenhangend met de leeftijdsfase
            Daarnaast is consultatie en voorlichting aan scholen of andere instellingen zoals de werkplek ook mogelijk.
            Er bestaat geen mogelijkheid tot crisisinterventie. Indien u verwacht dat intensieve hulp noodzakelijk is, kunt u zich beter aanmelden bij een GGZ instelling met een 24 uurs aanbod (zoals GGNet).