Van harte welkom op de site van Psychologisch Adviesbureau Impulz.

Het adviesbureau richt zich op onderzoek en begeleiding/behandeling van kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en hun ouders/verzorgers en gezinnen. Om dit zo goed mogelijk te doen onderhoudt het adviesbureau ook contacten met (huis/kinder)artsen, scholen, werkgevers en andere instellingen.

Kijk gerust verder op de site voor meer informatie over de mogelijkheden van het adviesbureau.

Zorg in 2018

Psychologisch Adviesbureau Impulz is werkzaam binnen de Generalistische Basis GGZ en heeft voor 2018 contracten afgesloten met de acht Achterhoekse gemeenten en met alle zorgverzekeraars.

ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het structureel en herhaaldelijk meten met behulp van meetinstrumenten van de situatie en de veranderingen in de situatie van u als cliënt. Tevens kan met behulp van ROM de effectiviteit van de behandeling en de cliëntervaring worden gemeten.
In de contracten met zorgverzekeraars zijn de ROM metingen opgenomen. Deze worden maandelijks geanonimiseerd aangeleverd bij Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en specialistische ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut geeft burgers en andere belanghebbenden meer inzicht in de organisatie van zorg. Zorgaanbieders leggen hiermee vast hoe zij gepaste zorg leveren en hoe zij die zorg hebben georganiseerd. Het kwaliteitsstatuut fungeert als kwaliteitseis op basis waarvan zorgverzekeraars kwalitatief verantwoorde ggz kunnen inkopen.

Door onderstaande link te kopiëren kunt u het kwaliteitsstatuut inzien.

http://www.impulzpa.nl/wp-content/uploads/2016/12/Kwaliteitsstatuut-Impulz.pdf

Werkwijze

Ouders/verzorgers en (jong)volwassenen kunnen zich op eigen initiatief (telefonisch) aanmelden of op advies van de huisarts, kinderarts, gemeente, school etc.

Zo spoedig mogelijk volgt er dan een uitnodiging voor een intakegesprek dat afhankelijk van de leeftijd ook met het kind/de jongere plaats vindt. Tijdens het intakegesprek worden de klachten, mogelijke oorzaken en vragen geïnventariseerd. Aan het eind van het intakegesprek krijgt u een advies over de mogelijkheden voor verder onderzoek c.q. behandeling/begeleiding waarvoor de afspraken ook direct ingepland kunnen worden.

In overleg wordt eventueel uw huisarts en/of verwijzer ingelicht over uw aanmelding.

Wanneer het adviesbureau u niet die behandeling/begeleiding kan geven die u nodig heeft, wordt in goed overleg gezocht naar een deskundige op het gebied van uw specifieke probleem.

Wachttijden (peildatum 1 februari 2018)

Aanmeldingswachttijd (dit is de tijd tussen het moment van aanmelden en het eerste gesprek): tussen de 9 en 10 weken.

Behandelingswachttijd (dit is de tijd tussen het eerste gesprek en het daadwerkelijke begin van de behandeling): tussen de 6 en 10 weken.

Voor de lengte van de wachttijd maakt het niet uit waar u verzekerd bent of in welke gemeente u woont. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Folders aanvragen

Het is eveneens mogelijk om folders van Psychologisch Adviesbureau Impulz aan te vragen. Vul hiervoor onderstaand formulier in:

Uw naam *

Uw e-mailadres *

Uw telefoonnummer *

Straat en huisnummer *

Postcode en woonplaats *

Hoe veel folders wilt u ontvangen? *

Type de volgende tekst over *: captcha

Wilt u meer folders ontvangen, neem dan telefonisch contact met ons op.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u van onze diensten gebruik maken? Neem dan gerust contact met ons op! U kunt ons telefonisch bereiken op 0315-346026, of het contactformulier hieronder invullen. Wij zullen dan spoedig contact met u opnemen.

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp

Uw bericht *

Type de volgende code over *: captcha